Projekt JOB Labyrinth

Stretnutie partnerov projektu JOB Labyrinth

V dňoch 12.-16.6.2007 v Bratislave sa stretli partneri projektu JOB LABYRINTH vo svojich pracovných skupinách aby pokračovali v tvorbe a v schvaľovaní výstupov jednotlivých etáp projektu.

Zástupcovia  partnerov projektu mali možnosť, v dňoch 12.-16.6.2017, oboznámiť sa s metodikou a s nástrojmi bilancie kompetencií

V dňoch 14.-16.6. súbežne prebiehali meetingy zástupcov partnerov na ktorých boli predstavené nasledovné výstupy:

IO1: Analýza existujúcich dobrých praktík v oblasti online nástrojov, ktoré sú používané v poradenstve v službách zamestnanosti.

 Údaje o súčasnom využití a potenciálu gamifikácie v oblasti kariérového poradenstva a služieb zamestnanosti

IO2: Databáza aktívnych nástrojov na trhu práce zameraných na mladých v partnerských krajinách

Integrované portfólio informácií, služieb a nástrojov, ktoré budú integrované do platformy JOB LABYRINTH, s cieľom motivovať mladých k účasti na nich.

Prvé výsledky projektu, celkový zámer a smerovanie projektu odprezentoval koordinátor projektu Ivan Toscano z Talianska na medzinárodnej konferencií s názvom IKT a gamifikácia poradenstva – budúcnosť kariérového poradenstva? 

Konferencia sa konala dňa 15.6.2017 v Austria trend hoteli za účasti expertov na kariérové poradenstvo z Francúzska, Belgicka, Talianska, Španielska, Českej republiky a zo Slovenska.

Viac informácií o dianí konferencie nájdete Tu:  IKT a gamifikácia

Dňa 16.6.2017 sme boli hostiteľom Valného zhromaždenia Európskej federácie bilancie kompetencií a rozvoja kariéry.

Referencie