Kontakty

BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1
SK-831 07 Bratislava

Telefón: + 421 (2) 44 630 704-6; +421 903 22 40 50 Fax: + 421 (2) 44 630 706

E-mail: uspech@bksuspech.sk

IČO: 35768746; IČ DPH: SK2020232357;

OR: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19 265/B