Outsourcing

BKS Úspech poskytuje realizáciu univerzálnych podporných podnikových procesov pre subjekty, ktoré majú záujem preniesť zodpovednosť, operatívne rozhodovanie a viazanie potrebných kapacít na externého poskytovateľa.

Sme spoločnosť, ktorej klienti získavajú 2x! Prvý krát z podstaty outsourcingu podporných činností malými a strednými podnikmi. Druhý krát z filozofie poskytovania služieb - mimo bežné činnosti požadované legislatívou kladieme dôraz na opatrenia zlepšujúce hospodárenie klientov.