Účtovníctvo, mzdy, dane

Ponúkame kvalitné vedenie ekonomickej agendy obohatenej o manažérske poradenstvo v oblasti riadenia spoločnosti. Poskytujeme tiež lektorskú činnosť v oblasti učtovníctva, daní a mzdovej agende.

  • samotné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a priznanie dane z príjmu, DPH
  • cash flow, súvaha a výsledovka
  • kontrola účtovníctva a dohľad nad dodržiavaním zákona o účtovníctve
  • kompletné spracovanie mzdovej agendy
  • výkazy pre poisťovne, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov
  • zastupovanie počas kontrol pred Sociálnou poisťovňou a Správcom dane

Našou konkurenčnou výhodou je poskytovanie ekonomického poradenstva pre majiteľov a manažérov zameraného na zlepšenie hospodárenia a nie len vedenie účtovníctva pre ďanový úrad.

Viac informácií o našej ponuke nájdete priamo na stránke sesterskej spoločnosti: AUGUSTA, s.r.o.

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom ponúkaných služieb kontaktujte: B. Sedlák, 0911/ 12 40 50, sedlak@bksuspech.sk

Referencie