Manažérske systémy

V poradenstve pri budovaní manažérskych systémov a príprave spoločností na certifikáciu podľa požiadaviek medzinárodných noriem ISO využívame rozsiahle skúsenosti v oblasti procesného riadenia a nadštandardnú znalosť nástroja ARIS.

Výsledkom je unikátne riešenie pozostávajúce z prehladného procesného portálu, automaticky generovaným smerniciam a pracovným náplniam. Jednoduchej a rýchlej následnej aktualizácií riadiacej dokumentácií.