Podľa odvetví

Naše historické pôsobenie v telekomunikáciách a informačných technológiách sme postupne rozšírili o oblasť prepravy a výroby dopravných zariadení.

Dnes pôsobíme tiež v energetike, chemickom priemysle, finančných službách, verejnej správe, stavebníctve, službách a potravinárstve.