Vzdelávanie

Tradičné silné postavenie v oblasti komplexných vzdelávacích programov pre manažérov a predajcov sme postupne obohatili o vzdelávanie majstrov a interných audítorov.

Úspešné sú naše špeciálne tréningy pre profesie vystavené psychickej záťaži.