10 spôsobov ako pokaziť prezentáciu

Každý, kto sa venuje lektorskej, prípadne aj akejkoľvek inej prezentácii by sa mal zoznámiť tak s procesným charakterom, ako aj s ďalšími požiadavkami efektívnej prezentácie. Zaujal nás prístup, kde sa hovorí o tom, čo by prezentujúci pri prezentácii nemal robiť, ak ju nechce pokaziť. Je náročné podať výborný výkon pri prezentácii.

Na druhej strane je veľmi jednoduché ju pokaziť. Ch. Anderson predkladá niekoľko bežných chýb, pred ktorými organizátori podujatia TED varujú svojich rečníkov. Dáva tak zrkadlo tým, ktorí chcúskvalitniť svoju prezentáciu. 

 

Ako pokaziť prezentáciu:

1. Veľmi dlho vysvetľujte, o čom je vaša prezentácia.

2. Rozprávajte pomaly a dramaticky. Prečo budete len rozprávať, keď môžete mať slávnostný preslov.

3. Uistite sa, že ste všetkým dali jemne najavo, aký ste dôležitý.

4. Často sa odvolávajte na knihu, ktorú ste napísali. Alebo ešte lepšie, citujte sa.

5. Zahlťte svoje slajdy nespočetnými odrážkami a rôznymi písmami.

6. Používajte veľa žargónu, ktorý ste pred tým nevysvetlili, aby ste zneli múdro.

7. Povedzte veľa o dlhej histórii svojej firmy a aké úžasné úspechy ste dosiahli.

8. Neobťažujte sa vopred si nacvičiť si svoju prezentáciu.

9. Rozprávajte tak, aby ste zneli, akoby ste recitovali spamäti.

10. Nepozerajte sa do publika.

(prevzaté z:článku : Ch.Anderson : How to Give a Killer PresentationIn:Harvard Business Review, June 2013, s.121-125 . Spracoval: PhDr.Libor Lubelec,CSc)