Nová stratégia ISO noriem

Cieľom série článkov nie je vymenovať všetky zmeny, ktoré sa objavili v jednotlivých novelizovaných normách ISO (novelizácia 2015/2016), ale  poukázať stručne na niekoľko možností ako implementovať zmeny v rôznorodých podmienkach organizácií, kde sú systémy manažérstva zavedené.