Prípadové štúdie

Aplikovateľnosť vzdelávacej techniky, nástroja alebo metodiky najlepšie demonštrujú prípadové štúdie, kde vidieť použitie v konkrétnych podmienkach slovenských spoločností, ako aj dosiahnuté prínosy.

Pripravili sme niekoľko rozhovorov so zákazníkmi, ktoré prinášajú hodnotenie projektov z pohľadu zadávateľa.