♣ Je partnerom nadnárodných certifikačných spoločností TÜV Slovakia, s.r.o. a RWTÜV Bratislava, s.r.o.. Aj vďaka tomu sú výstupy z projektov zavedenie systému manažérstva kvality v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 a ISO 45001 plne akceptované certifikačnými audítormi.

♣ Má zavedený a uplatňovaný systém manažérstva kvality vo vlastnej firme. Certifikáty SMK TÜV CERT sú zárukou, že naša spoločnosť má v zhode deklarované činnosti s uplatňovanou praxou.

♣ Disponuje akreditáciami MŠ SR na vzdelávacie programy pre podporu implementácie zmien v spoločnostiach pre nasledovné oblasti: strategické riadenie, projektové riadenie, zavádzanie systémov manažérstva kvality, interní audítori manažérstva kvality, EMS a OHSAS, riadenie ľudských zdrojov, riadenie obchodných činností a správy dokumentov. Široký rozsah modulového vzdelávacieho programu nám umožňuje flexibilne prispôsobovať vzdelávanie špecifickým potrebám zákazníkov.

Veríme, že tieto predpoklady nám umožňujú ponúknuť riešenie, ktoré splní Vaše očakávania a pomôže Vám dosiahnuť Vaše ciele.

Kompetencie