Ako víťaziť? Nájdite správny trhák a stanovte smer, postavte na dôležité miesta správnych ľudí a pracujte ako šialení, aby ste dosahovali lepšiu výkonnosť ako všetci ostatní, nájdite najlepšie praktiky a každý deň ich zdokonaľujte.

CESTA K VÍŤAZSTVU
•    Vystúpte s „veľkým trhákom“  – chytrým, realistickým, pomerne rýchlim spôsobom, ako získať udržateľnú konkurenčnú výhodu.
•    Obsaďte správnych ľudí  aby presadili veľký trhák.
•    Neúnavne hľadajte a zdokonaľujte najlepšie praktiky aby ste dosiahli veľkého trháku.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ – VSTUPENKA DO HRY
•    Otvorenosť prináša nápady, plodí rýchlosť, znižuje náklady. Hovorte, čo si myslíte.
•    Diferenciácia rozlišovanie najlepšej, priemernej a najhoršej výkonnosti.  Pravidlo 20:70:10 20-uctievam, 70-motivujem, 10-prepúšťam.
•    Hlas a dôstojnosť. Každý má byť vypočutý a rešpektovaný.

VYSTÚPTE S VEĽKÝM TRHÁKOM – STRATEGICKÝ  PROCES
Na ktorom ihrisku, s akými hráčmi, s akou taktikou môžeme hrať s vyhliadkou na víťazstvo (zisk)?

Ako vyzerá ihrisko teraz?
•    Kto je konkurent, veľký/malý, nový/starý?
•    Kto má kde aký trhový podiel? Kde sme my?
•    Aký je produkt a jeho životný cyklus? Aké sú hnacie sily produktivity?
•    Kto sú hlavný zákazníci produktu? Ako nakupujú?
•    Aké sú silné a slabé stránky každého konkurenta? Aké sú ich produkty? Koľko dávajú na výskum? Akú majú predajnú silu? Ako oceňujú výkonnosť?
Čoho dosiahla konkurencia v minulom roku?
•    Čo urobili jednotliví konkurenti aby zmenili ihrisko?
•    Zaviedli nové produkty, technológie, distribučné kanály?
•    Sú nejakí noví konkurenti na trhu, čo dosiahli?
Čoho sme dosiahli my v minulom roku?
•    Čo ste spravili aby ste zmenili konkurenčné hracie pole?
•    Kúpili ste spoločnosť, zaviedli nový produkt, technológiu, pretiahli kľúčového predajcu, získali ste licenciu, či založili nový podnik?
•    Stratili sme niektoré konkurenčné výhody – výborného predajcu, jedinečný produkt, autorizovanú technológiu?
Čo je za rohom – v nasledujúcom roku?
•    S čoho máte najväčší strach – ktorú jednu, dve veci by mohol váš konkurent spraviť, aby vás zničil?
•    Aké nové výrobky/technológie by mohol váš konkurent zaviesť a zmeniť tak hru?
•    Aké fúzie a akvizície by vás mohli vyviesť z miery?
Aký je náš víťazný krok?
•    Čo môžeme urobiť, aby sme zmenili hracie pole – je to akvizícia, nový produkt, geografická expanzia?
•    Čo môžeme urobiť aby sa nás zákazník držal viac ako predtým a viac ako kohokoľvek iného?

Stratégia je živá, zábavná, priamočiara a dynamická hra – určujúca jasný spôsob ako konkurovať.

OBSAĎTE SPRÁVNYCH ĽUDÍ – PERSONÁLNY PROCES
V každej sezóne sú šťastné chvíle aj špatné znamenia, ale obyčajne vyhráva tím s najlepšími hráčmi.

Z čoho sú stvorení víťazi?
•    Vstupenka do hry: Poctivosť. Poctiví ľudia hovoria pravdu a dodržujú slovo. Inteligencia. Schopnosť rásť a konať. Zrelosť. Zrelí ľudia rešpektujú emócie druhých. Veria si, ale nie sú arogantní.
•    Päť princípov: Má dostatok pozitívnej energie, schopnosť vlievať energiu do druhých a uskutočnovať veci, má vášeň, nadšenie, elán a odvahu robiť obtiažne rozhodnutia?
•    …plus pre lídrov: autenticita, schopnosť vidieť za roh, záľuba obklopovať sa šikovnejšími.
•    Prečo kandidát opustil posledné dve zamestnania?
Máme správnych hráčov. Čo teraz?
•    Hodnotenie dva krát ročne. Čo si myslím, že daná osoba spravila dobre? V čom by sa mohla zlepšiť?
•    Hovoriť o motivácií a raste.  Čo ho motivuje? Aké sú jeho potreby? Aké má možnosti postupu? Žiadať od neho mená dvoch-troch ľudí, ktorých by ho mohli zastúpiť v prípade povýšenia.
•    Pýtať sa, čo musím spraviť aby som z mojich ľudí spravil víťazný tím?
Porušenie pravidiel, slabá výkonnosť. Ako prepúšťať?
•    Aký je dôvod prepúšťania? Porušenie pravidiel – jasná červená karta. Ekonomické dôvody a nedostatočná výkonnosť – dodržiavať dve zásady: žiadne prekvapenie a minimálne pokorenie.

Žiadne chytré stratégie a vyspelé technológie nie sú efektívne, pokiaľ ich nepoužívajú skvelí ľudia.

HĽADAJTE A ZDOKONAĽUJTE NAJLEPŠIE PRAKTIKY – INOVATÍVNY PROCES
Víťazné tímy a ich hviezdy radi rozprávajú svoje úspešné príbehy. Stačí sa len spýtať a počúvať.

Ako môžeme prekonať výkon minulej sezóny?
•    Čo robí víťazný tím víťazným? Napodobňovanie a zdokonaľovanie.
•    Inšpirujte sa okolím. Pokiaľ to nie je vaša priama konkurencia stačí sa len spýtať.
•    Čo robí naša konkurencia? Ako môžeme nad ňou zvíťaziť?
•    Vaše rituály (tvorba plánu, rozpočtu) inšpirujú, spájajú a podporujú rast?

Najlepšie praktiky spolu s dosadzovaním správnych ľudí sú súčasťou odstraňovania nedostatkov z vášho „veľkého trháku“.
Ak chce vodca víťaziť musí do týchto aktivít investovať čas a energiu!

Jack Welch – Ako víťaziť?