Ako sa dostať ďalej za kratšie? Zdvojnásobiť príjem sa dá pri 3% raste p.a. za 25 rokov, ale aj za 3 pri 25%. Nežijeme večne a preto rýchlosť rozhoduje. Čo treba zmeniť aby ste si čo najrýchlejšie vytvorili svoju budúcnosť? Poznajte zákonitosti a riaďte sa podľa nich: Získajte viac energie. Odveďte viac práce. Znižujte záťaž a odpor prostredia. Skracujte čas.

Na to aby sme veci dali do pohybu potrebujeme vynaložiť silu. Pri vydávaní sily konáme prácu. Schopnosť vykonávať prácu je daná energiou, ktorou disponujeme. Výkon určuje vykonaná práce za čas.
Hovoríme o pohybe, rýchlosti, vzdialenosti a čase. Život je mimoriadne rozmanitý a zložitý, ale súčasne jednoduchý a univerzálny…

PARAFRÁZOVANÉ NEWTONOVÉ POHYBOVÉ ZÁKONY
•    1. zákon zotrvačnosti Človek v pohybe má tendenciu v pohybe aj zostať. Na udržanie pohybu sa spotrebuje menej energie, ako na  zmenu.
•    2. zákon sily a=F/m Čím väčšiu zmenu (rýchlosti alebo objemu) chceme uskutočniť, tým viac síl nás to stojí.
•    3. zákon akcie a reakcie F1 = -F2 Čím väčšia sila bude použitá, tým väčšie sily sa dajú do pohybu. Preferujte pozitívne sily. Ak urobíte niečo pre inú osobu, táto osoba bude chcieť urobiť niečo pre vás. Bude vám to chcieť oplatiť.

…s toho vyplýva, že z hľadiska vynaložených síl je jedno či stagnujeme alebo sa rútime vpred konštantnou rýchlosťou. Sily nás stoja zmeny rýchlosti a smeru, t.j. zrýchľovanie – brzdenie a kľučkovanie. Veľkosť síl je priamoúmerná veľkosti zmeny.
V reálnom svete na rozdiel od inertnej sústavy je potrebné pre zachovanie rovnomerného pohybu vynaložiť silu na prekonanie odporu prostredia.

AKO DOSTAŤ FYZIKÁLNE ZÁKONY DO ŽIVOTA
Pri ľudskej bytosti je nutné brať do úvahy všetky  dimenzie – fyzická, emotívnu a mentálna – spomínaných  veličín.

ZÍSKAJTE VIAC ENERGIE? Začnite fyzickou energiou:

 1. Dbajte na správny pitný režim a stravovanie. Ovocie, zelenina, celozrnné výrobky. Netučné zdroje proteínu. Vitamíny a minerály.
 2. Doprajte si dostatočný oddych Spánok 7-8 hodín. Striedanie činností – denne práca, pohyb, vzdelanie, kultúra; týždenná rovnováha práce, rodiny a osobného voľna. Pravidelné pracovné prestávky 15min. pauza po 90min. intenzívnej práce.
 3. Pokračujte pozitívnym postojom a očakávaniami:
 4. Učte sa od najlepších. Robte to, čo robia ľudia, ktorý dosiahli to po čom túžite. Úspech dodáva pozitívnu energiu.
 5. Dávajte Čím viac zo seba dáte, tým viac sa vám vráti. Platí to pre všetky tri dimenzie: Športovanie vám dodá fyzickú energiu. Dôvera a starostlivosť emotívnu. Štúdium mentálnu.

ODVEĎTE VIAC PRÁCE?

5. Berte prácu športovo. V oboch sú odmeňovaní najlepší jednotlivci a tímy, tí ktorí v súťaži podali mimoriadny výkon a dosiahli najlepšie výsledky. Spolupracujte.

6. Trvajte na jasných pravidlách a cieľoch. Neakceptujte nejasné, krátke – často sa meniace  ciele. Robte to, v čom ste najlepší. Zjednodušte si prácu. Nezaoberajte sa balastom – zbavujte sa ho.

7. Minimalizujte prerušenia, vyrušovanie. Vytvorte si režim,  ktoré vám umožní držať rovnomerné tempo.

8. Identifikujte a zlepšujte kľúčové zručnosti. Každý deň sa zlepšujte v tom čo robíte. Príklad:
•    Podnikanie 1. Robte veci rýchlejšie 2. Ponúknite lepšiu kvalitu 3. Zvýšte hodnotu 4. Zlepšite komfort 5. Zlepšite správanie 6. Vytvorte zákazníkov na celý život 7. Nasledujte trendy 8. Zlacňujte
•    Predaj 1. nájdenie klientov 2. vybudovanie dôvery 3. identifikovanie potrieb 4. ponúknutie riešenia 5.  reagovanie na námietky 6. uzatvorenie obchodu 7. získanie referencií
•    Manažment 1. plánovanie 2. organizovanie 3. nájdenie vhodných pracovníkov 4. delegovanie 5. supervízia 6. meranie výsledkov 7. reporting (podávanie správ a hlásení)
•    Rodič 1. komunikácia 2. starostlivosť 3. uvážlivosť 4. láskavosť 5. vyslovovanie pochváľ

ZNIŽUJTE ZÁŤAŽ
9. Znížte záťaž, ktorá vás brzdí. Fyzickú – Dávajte si pozor na svoju hmotnosť. Duševnú – Eliminujte negatívne emócie (napr. strach)  a vzťahy. Mentálnu – nezaoberajte sa myšlienky mimo vášho záujmu. Koncentrujte sa na svoje ciele.

10. Zbavujte sa nadbytočných vecí. Darujte nepotrebné veci. Neobklopujte sa nepotrebnými vecami. Buďte flexibilný.

ZNIŽUJTE ODPOR PROSTREDIA/PREKÁŽKY
11. Budujte vzťahy. Čím viac ľudí o vás zmýšľa pozitívne, tým viac príležitostí na dosiahnutie vašich cieľov sa vám dostane. Čím radšej vás niekto má, tým ľahšie ho budete môcť ovplyvniť

12. Využívajte príležitosti. V nasledujúcom roku sa udeje viac zmien,  konkurencia vzrastie a pribudne príležitostí.

SKRACUJTE ČAS
13. Myslite v dlhodobej perspektíve. Vyvarujte sa neustálim zmenám smeru. Naučte sa klásť správne otázky.

14. Robte veci rýchlo a hneď. Čím viac rozličných vecí vyskúšate, tým vyššia bude pravdepodobnosť, že vyskúšate správnu vec v správny čas.

Sedem kľúčov k okamžitým výsledkom:

 1. Vezmite život do vlastných rúk
 2. Vytvorte si pozitívny postoj
 3. Nájdite víziu
 4. Stanovte si ciele
 5. Získajte kľúčové vedomosti a zručnosti
 6. Pracujte na  excelentných výsledkoch, rýchlo a s pocitom naliehavosti
 7. Buďte usilovný, vytrvalý a sústredený.
Ako sa dostať ďalej?