Odomknite svoj potenciál

Odomknite svoj potenciál

Odomknite svoj potenciál Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž v hraní strategických a logických počítačových hier. Podnecuje predstavivosť žiakov a rozvíja ich životné zručnosti, ako sú riešenie problémov, plánovanie, osobná zodpovednosť, adaptácia na zmeny, schopnosť sústrediť sa a vytrvalosť. Žiaci

Test asertivity

Test asertivity

Asertivita Asertívne správanie je také, ktoré umožní človeku presadiť sa (napr. dosiahnuť vytýčený cieľ) v najrozmanitejších situáciách bez toho, aby ublížil niekomu inému, alebo aby sám mal zo svojho vlastného správania zlý pocit. Preto sa niekedy hovorí aj o zdravom

Test rozhodovania

Test rozhodovania

Rozhodovanie je kľúčovou zručnosťou nielen na pracovisku ale aj v bežnom živote. Je obzvlášť dôležité, ak chcete byť efektívnym lídrom. Či už sa rozhodujete, na ktorú školu si dáte prihlášku, čo by ste chceli v živote robiť , alebo akú stratégiu zvoliť,

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

V roku 2020 naša spoločnosť BKS Úspech s.r.o. úspešne ukončila takmer ročný poradenský projekt implementácie a certifikácie ISO 9001:2015 na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny.  „Implementácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 v organizácii a zlepšovanie systému manažérstva pomôže zefektívňovať nastavené procesy a dosahovať plánované ciele