VYUŽITIE PODPORUJÚCEHO, KOUČOVACIEHO, MENTORSKÉHO A DIREKTÍVNEHO PRÍSTUPU V BILANCII KOMPETENCIÍ PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

VYUŽITIE PODPORUJÚCEHO, KOUČOVACIEHO,  MENTORSKÉHO A DIREKTÍVNEHO PRÍSTUPU V BILANCII  KOMPETENCIÍ PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Marcel Čambal, študent Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Úvod Tento článok predstavuje vybrané zistenia prieskumu realizovaného v rámci prípravydiplomovej práce „Využitie metódy Bilancia kompetencií pri práci s nezamestnanými.“ (Ústav zdravotníctva a sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva

Politika systému manažérstva kvality a Štandardu kvality pre kariérové poradenstvo

                                   Sme poradenskou a konzultačnou spoločnosťou, ktorej poslaním je pomáhať všetkým, ktorí chcú byť úspešní. Chceme vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015 a Štandardu kvality pre kariérové poradenstvo. Túto politiku chceme presadzovať prostredníctvom nasledujúcich zásad:   Zákazníci: Poradenskú