PETER URS BENDER – LEADERSHIP FROM WITHIN

Líderstvo je práca s ľuďmi a na sebe. Motivácia, snaha o dokonalosť a súčasné akceptovanie nedokonalosti, zmena, sebadôvera, rast, energia, nádej, pozitívne skúsenosti, výsledky.

CIELE LÍDROV
•    osobné a zdieľané naplnenie (šťastie) – ako sa mi ľúbi byť tým, kým som & ako som spokojný s tým, čo mám;
•    pokrok  – tu som, sem sa chcem dostať, takto sa tam dostanem
•    výsledky = postoje + chovanie

PÄŤ KROKOV K LÍDERSTVU
•    poznaj sám seba – hodnoty, motiváciu, osobnosť
•    formuluj víziu a buď zaujatý – nájdi to čo máš rád a maj rád to čo robíš
•    riskuj – buď neustále odvážny
•    komunikuj – prenášaj svoju víziu na ostatných, efektívne a s dôverou
•    kontroluj pokrok a výsledky – zisti, kde si a potom sa dostaň, kde sa chceš dostať

1. POZNAJ SÁM SEBA
Buď si vedomý, ktoré názory, návyky, túžby, spomienky ťa poháňajú dopredu alebo naopak ťa brzdia.
Pozoruj, komunikuj, študuj chovanie a postoje ľudí, ktorí sú úspešní a zdajú sa byť zo sebou spokojní.

2. FORMULUJ VÍZIU A BUĎ ZAUJATÝ 
Prečo je vízia dôležitá? Vytvára našu realitu; ukazuje, kam smerujem; pomáha pri naplňovaní túžob a pri rozhodovaní; poskytuje motiváciu, koncentráciu a inšpiráciu pre vytrvanie; ženie nás dopredu; vedie nás cez prekážky; dáva našej práci zmysel a cieľ; posúva nás k tomu čo chceme.
Kto má víziu? Ľudia, ktorí vidia príležitosti (podnikatelia); vyvinú niečo z ničoho (autori); vidia potenciál rastu (pedagógovia); majú predstavivosť a intuíciu (deti, vedci);
Čo blokuje víziu? Stres a prílišné pracovné vyťaženie; nedostatok sebadôvery, vnímavosti; zábudlivosť; strach; nerozhodnosť; nerovnováha;
Ako nájdeš zaujatie? Uvedomuj si svoje city; buď si vedomý svojej vízie; zistite, čomu si ochotný sa naplno venovať; počúvaj slová, ktoré používaš;

3. RISKUJ ○ Riskovať znamená jednať!
Čo považujeme za riziko? vyjadrenie vlastného názoru, skúsenie niečoho nového, investovanie niečoho na čom vám záleží, zmena vášho spôsobu života;
Každé riziko v sebe nesie prvok strachu – z neúspechu, straty, kritiky, poníženia, bolesti;
Prečo je riskovanie dôležité? vedie ku konkrétnym činom; zlepšuje výsledky; pomáha získavať viac sebadôvery a nádeje; zvyšuje pravdepodobnosť úspechu – zisťuje, čo funguje; ukazuje, ako ďaleko môžete ísť – je dobré prinútiť sa k maximálnemu výkonu, využiť svoj potenciál; uchováva duševnú energiu – nerozhodnosť stojí energiu a čakanie na dokonalosť bráni aktivite; prináša duševnú pohodu – väčšinou ľutujeme to, čo sme nespravili;
Aké sú opatrenia k dosiahnutiu cieľa? jasne sa pozri na svoju súčasnú situáciu; urob prvý krok; prejdi k činom; neustále sa uč;
desatoro pre rozšírenie svojej zóny pohodlia:
Rob veci, ktoré obvykle nerobíš; zopakuj si činnosť, ktorá ti nesedí; ber na seba záväzky; vyjadruj sa konkrétne; jednaj ihneď; namáhaj sa; riskuj, že budeš nedokonalý; relaxuj; maj veci pod kontrolou – vyber si svoju zónu pohodlia;

4. KOMUNIKUJ ○ Komunikovať, znamená priviesť ľudí k činu!
Čo blokuje komunikáciu? strach, nejasné ciele, nedostatočná príprava, prílišný stres, pocity
desatoro dobrej komunikácie:
buďte vnútorný lídrom; nájdite skutočné pozitíva; k negatívam sa postavte čelom; počúvajte názorom poslucháčov; usmievajte sa; uvoľnite sa; prezentujte fakty; nájdite svoje zaujatie – a podeľte sa oň; dopredu sa pripravte; nezabudnite sa baviť

5. KONTROLUJ POKROK A VÝSLEDKY
Zlepšuj sa cestou k cieľu! Maximálny pokrok v sebe zahrňuje úspešnosť vo všetkých najdôležitejších oblastiach nášho života: ekonomika, životné prostredie, sociálna oblasť, osobná oblasť a zdravie.
Ľudia odjakživa usilujú o slobodu, štyri úrovne slobody:
1.     schopnosť robiť čo chceme a kedy to chceme
2.     schopnosť splniť svoje túžby – materiálne, emocionálne, mentálne a duchovné
3.     schopnosť zbaviť sa svojich predchádzajúcich návykov
4.     schopnosť spontánne prijímať správne rozhodnutia a spontánne robiť správne veci
desatoro pre zlepšenie výsledkov:
•    ujasnite si svoj cieľ, svoju víziu – nemáte jasný cieľ, nemôžete merať postup k jeho dosiahnutiu
•    všetko merajte a pravidelne kontrolujte
•    používajte integrovaný systém merania výsledkov – ekonomika, prostredie, vzťahy, zdravie
•    poučte sa z dosiahnutých výsledkov – využívajte svoje pocity ako spätnú väzbu, či idete správnym smerom
•    začnite ihneď – nečakajte na dokonalé riešenie, dokonalý rebrík, prácu, osobu…
•    buďte vytrvalý
•    opustite to, čo nefunguje – vytrvalosť je dôležitá, musíte však vedieť kedy je na čase niečo zmeniť
•    oceňujte dosiahnutý pokrok – spomeňte si na svoje začiatky a pozrite sa kam ste až zašli
•    učte sa od odborníkov – čítajte a bavte sa s ľuďmi, ktorí sú majstrami svojho oboru
•    nepretržite sa zdokonaľujte – každá zmena si vyžaduje čas a úspech sa nedostavuje znenazdania.

Bender – Čo je líderstvo?