Po náročnom a prísnom audite kvality, v ktorom poverený auditor Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií kontroloval konformitu poskytovanej služby s požadovanými európskymi kvality, boli trom auditovaným organizáciám (BKS Úspech, Erves, ABDg) vystavené certifikáty kvality.

BKS Úspech, s.r.o. získala certifikát kvality FECBOP