QUAL-IM-G

QUAL-IM-G

The QUAL-IM-GUIDE project will produce sustainable and transferable outputs that will directly strengthen the implementation of quality assurance in career guidance not only in partner countries, but also in other national contexts and transnational organizations. The innovation of the project lies in the focus on

Projekt JOB Labyrinth

Projekt JOB Labyrinth

V dňoch 12.-16.6.2007 v Bratislave sa stretli partneri projektu JOB LABYRINTH vo svojich pracovných skupinách aby pokračovali v tvorbe a v schvaľovaní výstupov jednotlivých etáp projektu. Zástupcovia  partnerov projektu mali možnosť, v dňoch 12.-16.6.2017, oboznámiť sa s metodikou a s nástrojmi bilancie kompetencií V dňoch 14.-16.6. súbežne prebiehali meetingy zástupcov partnerov