Projekt JOB Labyrinth

Projekt JOB Labyrinth

V dňoch 12.-16.6.2007 v Bratislave sa stretli partneri projektu JOB LABYRINTH vo svojich pracovných skupinách aby pokračovali v tvorbe a v schvaľovaní výstupov jednotlivých etáp projektu. Zástupcovia  partnerov projektu mali možnosť, v dňoch 12.-16.6.2017, oboznámiť sa s metodikou a s nástrojmi bilancie kompetencií V dňoch 14.-16.6. súbežne prebiehali meetingy zástupcov partnerov

IKT a gamifikácia

IKT

Samoobslužná e-guidance alebo digitalizácia ako prostriedok efektívnejšieho poradenského vzťahu: ohliadnutie za konferenciou „IKT a gamifikácia: budúcnosť kariérového poradenstva?“ O dynamike nielen európskeho, ale aj slovenského diania v oblasti kariérového poradenstva sa mohli presvedčiť účastníci konferencie „IKT a gamifikácia: budúcnosť kariérového poradenstva“, ktorá sa konala v Bratislave 16.