VYUŽITIE PODPORUJÚCEHO, KOUČOVACIEHO, MENTORSKÉHO A DIREKTÍVNEHO PRÍSTUPU V BILANCII KOMPETENCIÍ PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

VYUŽITIE PODPORUJÚCEHO, KOUČOVACIEHO,  MENTORSKÉHO A DIREKTÍVNEHO PRÍSTUPU V BILANCII  KOMPETENCIÍ PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Marcel Čambal, študent Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Úvod Tento článok predstavuje vybrané zistenia prieskumu realizovaného v rámci prípravydiplomovej práce „Využitie metódy Bilancia kompetencií pri práci s nezamestnanými.“ (Ústav zdravotníctva a sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva