Odomknite svoj potenciál

Odomknite svoj potenciál

Odomknite svoj potenciál Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž v hraní strategických a logických počítačových hier. Podnecuje predstavivosť žiakov a rozvíja ich životné zručnosti, ako sú riešenie problémov, plánovanie, osobná zodpovednosť, adaptácia na zmeny, schopnosť sústrediť sa a vytrvalosť. Žiaci

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

V roku 2020 naša spoločnosť BKS Úspech s.r.o. úspešne ukončila takmer ročný poradenský projekt implementácie a certifikácie ISO 9001:2015 na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny.  „Implementácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 v organizácii a zlepšovanie systému manažérstva pomôže zefektívňovať nastavené procesy a dosahovať plánované ciele

VYUŽITIE PODPORUJÚCEHO, KOUČOVACIEHO, MENTORSKÉHO A DIREKTÍVNEHO PRÍSTUPU V BILANCII KOMPETENCIÍ PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

VYUŽITIE PODPORUJÚCEHO, KOUČOVACIEHO,  MENTORSKÉHO A DIREKTÍVNEHO PRÍSTUPU V BILANCII  KOMPETENCIÍ PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Marcel Čambal, študent Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Úvod Tento článok predstavuje vybrané zistenia prieskumu realizovaného v rámci prípravydiplomovej práce „Využitie metódy Bilancia kompetencií pri práci s nezamestnanými.“ (Ústav zdravotníctva a sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva