História spoločnosti

S odstupom času si ceníme najmä nasledovné míľniky: 2017-2019 Realizácia projektu Qual-Im-Q „Urobme si kvalitu  v kariérovom poradenstve“. Cieľom projektu je zlepšiť individuálne zručnosti a služby poskytované kariérovými poradcami a to vytvorením systému hodnotenia a certifikácie kvality a vytvorením mentorovacieho programu pre kariérových poradcov. 2016-2018

Kompetencie

Kompetencie

♣ Je partnerom nadnárodných certifikačných spoločností TÜV Slovakia, s.r.o. a RWTÜV Bratislava, s.r.o.. Aj vďaka tomu sú výstupy z projektov zavedenie systému manažérstva kvality v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 a ISO 45001 plne akceptované certifikačnými audítormi. ♣