Test asertivity

Test asertivity

Asertivita Asertívne správanie je také, ktoré umožní človeku presadiť sa (napr. dosiahnuť vytýčený cieľ) v najrozmanitejších situáciách bez toho, aby ublížil niekomu inému, alebo aby sám mal zo svojho vlastného správania zlý pocit. Preto sa niekedy hovorí aj o zdravom

Test rozhodovania

Test rozhodovania

Rozhodovanie je kľúčovou zručnosťou nielen na pracovisku ale aj v bežnom živote. Je obzvlášť dôležité, ak chcete byť efektívnym lídrom. Či už sa rozhodujete, na ktorú školu si dáte prihlášku, čo by ste chceli v živote robiť , alebo akú stratégiu zvoliť,

Štandardizácia procesov

Prípadová štúdia z projektu dokumentácie a štandardizácie vybraných procesov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“) Anotácia Cieľom príspevku je ukázať možnosti štandardizácie v sieti nezávislých poradní. Predmetom projektu bolo zjednotiť (1)