Štandardizácia procesov

Prípadová štúdia z projektu dokumentácie a štandardizácie vybraných procesov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“) Anotácia Cieľom príspevku je ukázať možnosti štandardizácie v sieti nezávislých poradní. Predmetom projektu bolo zjednotiť (1)

Screening a výber UoZ

Cieľom projektu bolo vhodným výberom  a prípravou pre konkrétneho zamestnávateľa zamestnať 40% uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ). Kroky celého projektu sa skladali z nasledovných činností: zistenie potrieb (pracovné miesta) a požiadaviek na nových zamestnancov(kvalifikačné požiadavky a zručnosti) príprava vhodných

Personálny audit

Dôvodom vykonania personálneho auditu bol príchod nového riaditeľa do  firmy, ktorý potreboval  porovnať postupne získavané vlastné poznatky o svojich spolupracovníkoch s exaktnými informáciami odborníkov.  Ocenili sme jeho  prístup, ktorý vylučoval subjektívne interpretácie o úrovni schopností riadených pracovníkov a vylúčil  možnosť

Organizačný audit

Cieľom organizačného a procesného auditu bolo skvalitnenie služieb a racionalizácia procesov mestského úradu a podriadených organizácií. Obsah auditu pozostával z dvoch oblastí: Návrh konsolidácie podriadených organizácií. Návrh konsolidácie činností medzi podriadenými organizáciami a vybraným odborom MsÚ. Výstupom sú štyri typy