Procesný portál

Procesný portál

Systém udržiavania riadiacej procesnej dokumentácie s využitím ARIS platformy Anotácia Cieľom príspevku je predstaviť riešenie umožňujúce spravovať riadiacu dokumentáciu spoločnosti s využitím softvérového nástroja procesného manažmentu ARIS BPM (business process management) a jej sprístupnenie koncovým užívateľom formou intranetového portálu. Obsah: