Test asertivity

Test asertivity

Asertivita Asertívne správanie je také, ktoré umožní človeku presadiť sa (napr. dosiahnuť vytýčený cieľ) v najrozmanitejších situáciách bez toho, aby ublížil niekomu inému, alebo aby sám mal zo svojho vlastného správania zlý pocit. Preto sa niekedy hovorí aj o zdravom

Test rozhodovania

Test rozhodovania

Rozhodovanie je kľúčovou zručnosťou nielen na pracovisku ale aj v bežnom živote. Je obzvlášť dôležité, ak chcete byť efektívnym lídrom. Či už sa rozhodujete, na ktorú školu si dáte prihlášku, čo by ste chceli v živote robiť , alebo akú stratégiu zvoliť,