Ponuka kurzov

Informácie pre získanie príspevku pre RE-PAS

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len UPSVaR) poskytuje od októbra 2014 príspevky  uchádzačom o zamestnanie pod označením RE-PAS, ktorý umožňuje bezplatne  uchádzačom o zamestnanie absolvovať rekvalifikačný kurz podľa vlastného výberu.
Ako postupovať pre získanie príspevku:
Uchádzač o zamestnanie (UoZ) si vyberie rekvalifikačný kurz u poskytovateľa rekvalifikácie (vzdelávacia spoločnosť). Nárok na príspevok má UoZ iba vtedy, ak za posledných 5 rokov neabsolvoval cez UPSVaR kurz s podobným zameraním. 

 

Časť A a prílohu „Čestné vyhlásenia“ vyplní uchádzač o zamestnanie
Časť B vyplní vybraný poskytovateľ rekvalifikácie
Časť C vyplní potencionálny zamestnávateľ, ak existuje


Vyplnenú požiadavku na rekvalifikáciu predloží UoZ na UPSVaR, na ktorom je evidovaný. UPSVaR predloženú požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí a schváli alebo neschváli. V prípade schválenia požiadavky na rekvalifikáciu uzatvorí UPSVaR s UoZ dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a RE-PAS, ktorý musí UoZ odovzdať vybranému poskytovateľovi rekvalifikácie.  oskytovateľ začne realizovať rekvalifikáciu najneskôr do 60 dní od vystavenia potvrdenia požadovanej rekvalifikácie.