Inovatívny rozvoj zručností

Už 26 rokov rozvíja Accelium pomocou taktických hier strategické myslenie, seba uvedomenie, sústredenie sa a vytrvalosť. Zakladá sa na vedecky overenej metodológii a uznáva ho vyše 4 000 000 užívateľov vo viac ako 30 krajinách. Jedinečný vzdelávací proces spája tradičné učenie sa, individuálne koučovanie a najmodernejší m-learning (učenie sa za pomoci mobilných počítačových a elektronických prostriedkov). Accelium Vám poskytne účinné nástroje na analýzu, riešenie problémov a robenie rozhodnutí, ktoré používajú šachoví majstri a experti v oblasti teórie hier. Vďaka nim budete pracovať efektívne, systematicky a s radosťou.

Metóda Accelium

Jadrom metódy Accelium je presvedčenie, že najefektívnejšie sa učíme prostredníctvom autentického, zaujímavého zážitku, ktorý nás motivuje pokračovať a chcieť viac. Hry presne takéto zážitky prinášajú – sú zábavné, vzrušujúce a vtiahnu nás, pričom myseľ stimulujú rôznymi myšlienakami a dilemami. Navyše, hranie hier podporuje skúmanie bez strachu zo zlyhania a kritiky. Inými slovami, metodika Accelium stimuluje učenie a zároveň efektívne simuluje situácie z reálneho života.

JEDNODUCHÝ A PRITOM KOMPLEXNÝ PROCES V SKRATKE 

Výskumom podložený vzdelávací proces Accelium pozostáva z troch fáz:

Hrajte sa

Naučte sa pravidlá strategickej hry a potom sa VEĽA hrajte!

Učte sa

Naučte sa metakognitívne modely a stratégie pre efektívnejšie riešenie problémov, rozhodovanie, analýzu a viac.

Používajte

Preneste poznatky a stratégie získané počas hry do reálnych osobných a profesionálnych výziev

V prvej fáze sa účastníci učia jednu z mnohých strategických hier v programe, potom pokračujú v hraní, aby získali prax. Facilitátor vysvetľuje základné herné stratégie a teoretické východiská, pomáha účastníkom rozvíjať ich zručnosti v hraní hry.

V druhej fáze facilitátor používa metakognitívny model na anlýzu priebehu hry a kognitívnych a emocionálnych procesov, ktoré hra spustila. Napríklad – identifikovanie problému a vysporiadanie sa s ním, náročné rozhodnutia, odhaľovanie omylov atď. Účastníci tak získajú efektívne stratégie na zvládanie výziev, s ktorými sa stretli.

V tretej fáze účastníci skúmajú, ako sa rovnaké kognitívne a emocionálne procesy objavujú v bežných každodenných situáciách. Metódy a stratégie používané v hre potom použijú v kontexte skutočných problémov. Týmto spôsobom účastníci uskutočnia prenos poznatkov získaných v hre do ostatných oblastí života – profesionálneho, akademického, spoločenského i osobného.

METÓDA ZLEPŠUJE VIACERÉ ZRUČNOSTI

KOGNITÍVNE

• Riešenie problémov
• Rozhodovanie
• Plánovanie
• Logické myslenie
• Jazykové schopnosti

EMOCIONÁLNE

• Ovládanie emócií
• Oddialenie uspokojenia
• Trpezlivosť, vytrvalosť
• Poučenie zo zlyhania
• Sebadisciplína

SOCIÁLNE

• Tímová práca a spolupráca
• Efektívna komunikácia
• Zvládanie súťaženia/ konkurencie
• Akceptovanie druhých
• Rešpektovanie pravidiel