Už 22 rokov rozvíja Accelium pomocou taktických hier strategické myslenie, seba uvedomenie, sústredenie sa a vytrvalosť. Zakladá sa na vedecky overenej metodológii a uznáva ho vyše 4 000 000 užívateľov v 15 krajinách. Jedinečný vzdelávací proces spája tradičné učenie sa, individuálne koučovanie a najmodernejší m-learning (učenie sa za pomoci mobilných počítačových a elektronických prostriedkov). Accelium Vám poskytne účinné nástroje na analýzu, riešenie problémov a robenie rozhodnutí, ktoré používajú šachoví majstri a experti v oblasti teórie hier. Vďaka nim budete pracovať efektívne, systematicky a s radosťou.

Accelium pro

Revolučný, gamifikovaný vzdelávací program, ktorý ako partneri izraelskej spoločnosti aplikujeme na Slovensku a v Čechách. Tento inovatívny nájstroj, pomocou algoritmov umelej inteligencie rozvíja strategické, manažérske zručnosti. Systém bol vytvorený šachovými majstrami a expertami na hry. Vďaka systematickému vzdelávaniu sa Accelium dostáva do najhlbších zákutí mysle a rozvíja zručnosti ako riešnie problémov, robenie efektívnych a výnosných rozhodnutí, analýza a dedukcia, alebo flexibilné myslenie.

Video

Accelium EDU

Vzdelávacie riešenia Accelium využívajú strategické hry na zachytenie fantázie študentov, na hodnotenie ich zručností a na rozvíjanie strategického myslenia, sebavedomia, zamerania a vytrvalosti. Vnorená praktická skúsenosť vyplní štúdijné nástroje s praktickými stratégiami a pripraví ich na komplexné výzvy globálneho veku.

Video