Kariéra v prechodnom období - kariérové poradenstvo ako maják svetla

Dňa 15. februára 2019 sa uskutočnila v Hertogenboschu (NL) medzinárodná konferencia Noloc:

“Kariéra v prechodnom období – kariérové poradenstvo ako maják svetla” .

Konferencia sa uskutočnila v rámci Európskeho projektu Erasmus+ “QUAL-IM-G”, ku ktorému je Noloc pridružený ako expertný partner. Konferencia bola venovaná meniacemu sa trhu práce, kde sa pracovné miesta vytrácajú a kariéra sa stáva čoraz dôležitejšou. Kariéroví profesionáli zohrávajú dôležitú, vedúcu úlohu v prechodnom období pre jednotlivcov aj organizácie. Na splnenie tejto úlohy Noloc dôrazne zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia kvality profesionálov v kariére. Toto bola ústredná téma konferencie.

Na konferencii vystúpili rôzni národní a medzinárodní rečníci o rastúcom význame kariérneho rastu a kariérového poradenstva, ktoré by pomohli uľahčiť rýchle zmeny na trhu práce. Napríklad Dr. Martin Soeters z Ministerstva školstva, kultúry a vedy (NL) uviedol, že “Kariérové poradenstvo môže osvietiť ľudí a pomôcť im ďalej rozvíjať svoje schopnosti zúčastňovať sa a prispievať k spoločnosti.” Dr. Guus van Weelden, člen predstavenstva UWV (NL), o dôležitosti efektívnych usmerňovacích metód na urýchlenie úspešného návratu uchádzačov o zamestnanie na trh práce. Dr. Derk-Jan Nijman (Univerzita aplikovaných vied Arnhem-Nijmegen) a Dr. David Meulemans (Belgicko VDAB) prešli hlbšie do spôsobu, akým môžu byť kariérne APK v Holandsku a kariérne kontroly v Belgicku použité ako nástroje trhu práce. V rozsiahlom pracovnom workshope sa diskutovalo aj o spôsobe, akým Noloc a CMI v Holandsku dosiahli spoločnú značku kvality pre profesionálnych kariéry a trénerov.

Za vedenie projektu Erasmus + QUAL-IM-G: zlepšenie zavádzania zabezpečenia kvality v kariérovom poradenstve vystúpil Tomáš Šprlák, prezident ZKPRK, SK

 

Projekt QUAL-IM-GUIDE má za cieľ produkovať udržateľné a prenosné výstupy, ktoré posilnia implementáciu zabezpečenia kvality v kariérovom poradenstve. V priebehu projektu sa uskutočnila výskumná štúdia, v ktorej sa analyzujú rôzne systémy zabezpečenia kvality a prístupy zavedené v partnerských krajinách a vybrané nadnárodné normy pre kariérové poradenstvo. Projekt povedie k rozvoju mentorského programu pre kandidátov na certifikáciu, rámca zlepšovania kvality pre poskytovateľov, ako aj podrobný opis modelového postupu pre individuálnu a organizačnú akreditáciu kvality. V projekte neboli zatiaľ vypracované žiadne nové štandardy kvality, ale projekt sa zhoduje s vývojom vnútroštátnych mechanizmov zabezpečenia kvality na Slovensku, v Českej republike a v Nórsku.

Zabezpečenie kvality v kariérovom poradenstve: európska perspektíva – to bola téma aktívne spolupracovníčky projektu „QUAL-IM-G“ Dr. Siobhan Neary z Univerzity v Derby, Veľká Británia

Prezentácia poukázala na výstupy zo súhrnnej správy projektu QUAL-IM-G. Projekt sa zameriava na zlepšenie implementácie zabezpečenia kvality v kariérovom poradenstve a využíva analýzu celého radu nadnárodných a národných systémov zabezpečovania kvality. Výskum využíva model Hooley a Rice (2018), ktorý rozlišuje medzi systémami a rámcami, ktoré spájajú kontrolné prvky pre zmenu a stupeň nezávislosti poskytovateľa. Pomocou šablóny auditu bolo predložených 21 návrhov zo siedmich krajín.

Smerom k národnému rámcu kvality pre kariérové poradenstvo: nórsky prístup – przentoval na konferencii ďalší spolupracovník projektu Erasmus+  Dr. Erik Haug z Univerzity aplikovanej vedy v Nórsku. Nórska vláda sa rozhodla vytvoriť celoživotný holistický rámec kvality pre kariérové poradenstvo. V tejto prezentácii predstaví Haug politickú základňu pre takúto iniciatívu, proces jej rozvíjania a obsah predbežného rámca, ktorý sa začal v polovici februára 2019.

Rozsiahly výstup z konferencie a odkaz na všetky prezentácie nájdete na internetovej stránke konferencie.

https://www.noloc.nl/nieuws/geslaagde-internationale-noloc-conferentie-careers-in-transition?id=42990