kompetencie_logoR

V CENTRE POZORNOSTI

Cieľom projektu je poskytnutie poradenskej podpory pre DN UoZ formou bilancie kompetencií, zameranej na pomoc pri hľadaní profesijného smerovania a získaní zručností pri riadení vlastnej kariéry. Je určená pre DN UoZ, ktorí nemajú predstavu o svojom uplatnení sa na trhu práce, alebo ktorí z objektívnych dôvodov potrebujú zmeniť svoje pracovné zameranie a potrebujú k tomu poradenskú podporu.

2013

Začiatok certifikácie

2018

Začiatok implementácie