PRÍNOSY ZA ROK 2019

Realizuje sa pre dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len „DNO“) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

4 000

dlhodobo nezamestnaných

23 %

umiestnených na trhu práce

Týmto projektom od decembra 2018 do konca roka 2019 prešlo, v rámci konzorcia BKS Úspech, s.r.o. a NOVA TRAINING, s.r.o., viac ako 4 000 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Pravidelne vyhodnocujeme úspešnosť poradenského procesu v rámci projektu a tak nás teší že sa nám podarilo motivovať dlhodobo nezamestnaných v aktívnom hľadaní a pomôcť viac ako 23 % z tohoto počtu, umiestniť sa na trhu práce.

Dôležitá je pre našich poradcov aj spätná väzba od účastníkov programu. Viac ako 80% účastníkov hodnotí aktivity Bilancie kompetencií viac ako pozitívne. Aspoň pár grafov z dotazníkov spokojnosti účastníkov programu.

graf FB BK1
Graf2
Graf3
Graf 4
Graf 5
Graf 6
graf7

Čo je pre účastníkov Bilancie kompetencií najužitočnejšie:

Informácie o tom ako sa správať na pohovoroch a komunikovať so zamestnávateľom.69%
Informácie o tom ako napísať životopis a motivačný list.62,2%
Dodalo mi to motiváciu, sebavedomie a silu hľadať si prácu.60,3%
Hodnotenie silných a slabých stránok.57%
Získanie lepšej predstavy o tom, aké sú možnosti uplatnenia na trhu práce/v čom sa môžem uplatniť.50,9%
Príjemná atmosféra a možnosť kontaktu s inými ľuďmi.74,4%
Osobný prístup lektora. 79,5%

"Odkazy" účastníkov Bilancie kompetencií novým účastníkom...