PRAVIDLO 80/20 hovorí, že svet je nevyvážený – len malo vecí je vždy oveľa dôležitejších než väčšina; len časť úsilia prináša rozhodujúce výsledky; väčšinu hodnoty pridáva menšina; zdroje sú vždy nesprávne rozdelené;

PRAVIDLO 80/20 vám môže dať slobodu. Umožní získať od života to, čo chcete. Vyžaduje si to selektívny a koncentrovaný prístup!

PRAVIDLO 80/20 A ÚSPECH SPOLOČNOSTI

AKO MYSLIEŤ PODĽA PRAVIDLA 80/20?

80% zisku globálneho trhu tvorí 20% odvetví, 80% zisku odvetvia tvorí 20% firiem, 80% zisku firmy prináša 20% zákazníkov, 80 % zisku tvorí 20% produktov, 80% hodnoty produktu tvorí 20% funkcionality, 80% pridanej hodnoty tvorí 20% aktivít…

AKO KONAŤ PODĽA PRAVIDLA 80/20?

•    Analyzujte, ktorých 20% príčin tvorí 80% výsledkov; segmentácia je kľúč k pochopeniu a zvýšeniu ziskovosti
•    V jednoduchosti je krása; jednoduchosť znižuje náklady, t.j. zložitosť znižuje efektívnosť; ak chceš vytvoriť niečo veľké, vytvor niečo jednoduché
•    Nepracujte tvrdo aby ostatní bohatli ale opačne; nevynášajte esa priskoro
•    Pokrok znamená prechod od nízkeho k vysokému zhodnocovaniu zdrojov; vývoj nie je lineárny

PRAVIDLO 80/20 A OSOBNÉ SŤASTIE – PRACUJ MENEJ, ZARÁBAJ A UŽÍVAJ SI VIACEJ

ZAČNITE ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM ○ Máte radosť zo života?
Žijete so správnym človekom a na správnom mieste? Máte správnu pracovnú dobu a pocit, že máte všetko pod kontrolou? Môžete si zacvičiť a meditovať kedy chcete? Ste pri jednaní s okolím vždy uvoľnení a cítite sa príjemne? Pomáha vám životný štýl byť kreatívny a plne využiť svoj potenciál? Máte dosť peňazí na svoje záležitosti, tak aby ste sa o ne nemuseli starať?

MYŠLIENKY PRAVIDLA 80/20

Myslenie podľa pravidla 80/20 je
•    Reflexívne – Akcia vytesňuje myšlienku. Cieľom je v kľude vydolovať niekoľko cenných myšlienok a potom selektívne konať na pár cieľoch, úzkej fronte, rozhodne a pôsobivo, tak aby sme dosiahli ohromné výsledky pri vynaložení, čo najmenej energie a zdrojov
•    Nekonvenčné – Hľadajte, kde je obecný názor mylný (čo je takmer všade), identifikujte plytvanie a nedokonalosť a potom s tým niečo urobte.
•    Hédonistické – Cieľom myslenia je potešenie. Väčšina úspechu je vedľajším produktom záujmov, radosti a snahy o budúce šťastie. Netrávte veľa času v zamestnaní, ktorá vás nebaví, s ľuďmi s ktorými sa necítite dobre, …
•    Pokrokové – Viera v pokrok je povinnosť aby sme mohli meniť svet k lepšiemu.
•    Strategické – Sústreďte sa na niekoľko málo cieľov, ktoré sú dôležité, lebo prinesú nezrovnateľnú výhodu. Znamená to plánovať a výsledný plán zrealizovať s odhodlanosťou a vytrvalosťou.
•    Nelineárne – Nič nie je nevyhnutné, nepramení len z jednej príčiny, netrvá večne. Pochopte, čo je príčinou dobrého aj špatného.
•    Ambiciózne, sebavedomé a uvoľnené – „Rat race“ nie je žiaduci ani nevyhnutný

NÁVYKY PRAVIDLA 80/20

SEDEM KAŽDODENÝCH NÁVÝKOV NAPOMÁHAJÚCIM KU ŠŤASTIU
Cvičenie; Inteligenčná stimulácia; Duchovná, umelecká, stimulácia, meditácia; Vykonanie dobrého skutku; Príjemná prestávka strávená s priateľom; Urobenie si radosti; Poblahoželanie si;

SEDEM STREDNODOBÝCH SKRATIEK K ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU
Majte všetko pod maximálnou kontrolou; Stanovte si dosažiteľné ciele; Buďte flexibilný; Majte dobré vzťahy so svojím partnerom, niekoľko dobrých priateľov a pracovných spojencov; Vypracujte si ideálny životný štýl;

SEDEM POKYNOV PRE ČASOVÚ REVOLÚCIU
Oddeľte úsilie a odmenu; Zbavte sa pocitu viny, za to že sa venujete tomu, čo vás baví; Osloboďte sa od povinností, ktoré na vás kladú iní; Vo využívaní času buďte nekonvenčný a výstredný; Zistite, ktorých 20% vám prináša 80%; Znásobte týchto 20%; Vyraďte alebo znížte málo hodnotné činnosti;

DESAŤ POKYNOV PRE INVESTOVANIE
Postarajte sa aby vaša investičná filozofia odrážala vašu osobnosť; Buďte aktívny a nevyvážený; Investujte hlavne do akcií a dlhodobo; Najviac investujte, keď došlo k poklesu; Ak nemôžete trh poraziť, sledujte ho; Postavte investície na svojich odborných znalostiach; Zvážte výhody rozvíjajúcich sa trhov; Zbavujte sa stratových investícií a držte sa výnosných;

PÄŤ ATRIBÚTOV DOBRÉHO VZŤAHU
Vzájomná radosť zo spoločnosti druhého; Úcta; Spoločné zážitky (najme emocionálne, vyvolávajú silné puto); Reciprocita (opakovaná, dôsledná a dlhodobá pomoc partnerovi) ; Dôvera (si vyžaduje úprimnosť);

DESAŤ PRAVIDIEL ÚSPEŠNEJ KARIÉRY
Špecializujte sa, staňte sa odborníkom; Robte to, čo vás baví a kde sa môžete stať špičkou; Uvedomte si, že znalosti znamenajú moc; Koncentrujte sa, určite si svoj trh, kľúčových zákazníkov a poskytujte im čo najlepšie služby; Zistite, kde 20% úsilia prináša 80% zisku; Učte sa od najlepších; Na začiatku kariéry sa staňte samostatným podnikateľom; Zamestnávajte, čo najviac tých, ktorí vytvárajú najvyššiu čistú hodnotu; Pre všetko, čo nie je hlavným predmetom vášho podnikania, využívajte služby externých dodávateľov; Využite cudzí kapitál;

Koch – Ako získať viac?