Kariérny poradca Mgr.Dáša Schvarzbacherová a lektor Mgr.Mariana Kováčiková,  v spolupráci s BKS Úspech, s.r.o., pripravili 2. decembra 2019 workshop, ktorý bol organizovaný  pre  nezamestnané mamičky po materskej dovolenke, ale aj pre matky starajúce sa o dieťa do 6 rokov.

Prišli  mamičky s deťmi. Stretnutie bolo vedené v dvoch etapách a to :

  1. etapa : Moje sny a túžby.
  1. etapa: Kde sa vidím o rok.

Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Detičky mali priestor na hru . Mami  sa v krátkosti predstavili , porozprávali svoje pracovné skúsenosti , kde doposiaľ pracovali , čomu sa venujú  a chcú sa venovať naďalej. Urobili sme si bilanciu  na kompetencie – zručnosti a skúsenosti , vypracovali si RAISEC  test a ktorom si mali možnosť overiť svoje profesijne smerovanie.  Zahrali sme si hru ,,Let balónom“ smerovaná na  hlavné hodnoty  v živote , ako sú rodina, zdravie, dôvera, láska ale aj práca, ľudskosť a pomoc druhým.  Mami vyjadrili svoje obavy, ktoré sú spojené s ich smerovaním v pracovnej kariére už obmedzená rodinnými vplyvmi a to starostlivosťou o dieťa. Obavy vidia v malej možnosti pracovných miest v mieste bydliska, ale aj regióne Horehronie.

Ocenili, že sa mohli zúčastniť  na worksohpe, ktoré je ojedinelé. Uvítali  by možnosť ďalšieho stretnutia zameraného na pracovné smerovanie  a pomoci pri hľadaní si práce.

„Mama ide do práce“