Norma STN ISO 37001:2019 špecifikuje požiadavky na vytvorenie, implementáciu, preskúmanie, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností. Predmet normy sa zameriava najmä na oblasti, ako korupcia vo verejnej sfére, súkromnej sfére a neziskovom sektore; a korupcia zo strany organizácie, personálu, partnerov vystupujúcich v mene organizácie alebo naopak – ich korumpovanie.

korupcia
Nový produkt – poradenstvo pri zavádzaní ISO 37001:2019