Etický kódex

Sme spoločnosť lektorov, podnikateľských, organizačných, ekonomických a kariérových poradcov, ktorých poslaním je priniesť trvalý úspech tým, ktorí chcú byť úspešní.

Dodržiavame zákony a iné nariadenia platné v Slovenskej republike, sme zriadený a svoju činnosť vykonávame v súlade so všetkými právnymi predpismi vrátane práva obchodných spoločností, pracovného práva, účtovníctva, daní, reklamy, ochrany osobných údajov, hygieny, bezpečnosti, poistenia a autorských práv.

Sme pravidelne od roku 2007 pod kontrolným dohľadom certifikačnej autority TUV SUD pri uplatňovaní požiadaviek systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Od roku 2016 uplatňujeme požiadavky environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Naša spoločnosť sa riadi hodnotami, ktoré sme zhrnuli do nášho „desatora“

 

Firemné desatoro:

[1] Vstupenkou do tímu je charakter. Poctivosť, zrelosť, pozitívna energia, usilovnosť, potreba neustále sa zlepšovať, vzdelávať sa a dávať.

[2] Ponúkame len čo sami robíme, v čo veríme, že zvyšuje hodnotu našich zákazníkov.

[3] Našu činnosť hodnotíme optikou zákazníka. Vlastný úspech meriame úspechom zákazníkov.

[4] Myslíme vo veľkom, začíname v malom, rýchlo rozvíjame životaschopné.

[5] Pri všetkom začíname myšlienkou na koniec, konáme s víziou.

[6] Ceníme si akúkoľvek rôznorodosť, usilovne hľadáme synergie a partnerstvá.

[7] Vytrvalo zdokonaľujeme naše služby. Excelentnosť vzniká opakovaním. Návyky determinujú našu výkonnosť. Rituály dodávajú všednosti sviatočnosť.

[8] Sme trpezliví, nezabúdame na detaily.

[9]  Čo hovoríme, to aj robíme. Zhmotňujeme myšlienky. Splníme, čo sľúbime.  

[10] Úspech je v nás.

 

Nami ponúkané služby pre firemných zákazníkov sú vedené transparentne, upravené vzájomnou zmluvou na základe výhodnosti pre obe strany. Pre otvorené kurzy zverejňujeme potrebné informácie v zmysle etického kódexu AIVD a uvádzame reklamačný poriadok na našej webovej stránke.

 

Bratislava, dňa 12.2.2024

Peter Kmeť, konateľ spoločnosti