REPAS+ REKVALIFIKÁCIA - kto má nárok na príspevok

Úrad práce umožňuje získať príspevok na kurz evidovaným nezamestnaným, ale aj tzv. ZOZ – záujemcom o zamestnanie (ide napr. o zamestnaného, rodiča na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, študenta strednej alebo vysokej školy, dôchodcu, atď.).

Podmienky pre nezamestnaných:

Podmienky pre zamestnaných- "ZoZ" záujemca o zamestnanie

"Nestrať prácu - vzdelávaj sa" - kto má nárok na príspevok

Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie, teda pre občanov, ktorí nie sú vedení na úrade práce ako nezamestnaní, chcú získať nové odborné vedomosti. A týmto spôsobom si nájsť nové, lepšie zamestnanie.

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti formou cieleného vzdelávania občanov pre ich lepšie uplatnenie na trhu práce.

Dôležité: Záujemca sa musí najskôr zaregistrovať na Úrade práce ako ZoZ (záujemca o zamestnanie).

S výberom vzdelávacích kurzov ako i s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku Vám radi pomôžeme. Kontaktujte nás na adrese uspech@bksuspech.sk alebo vyplňte prihlasovací formulár formulár na kurz:

Ako sa prihlásiť na kurzy?
Vyberte si z našej ponuky kurzov a kliknite na tlačidlo Najbližšie termíny. Na stránke s formulárom vyplňte svoje kontaktné údaje a odošlite nezáväznú prihlášku.

      • Obratom vás budeme kontaktovať a vysvetlíme si podrobnosti.

      • Zamestnanec sa zaeviduje ako ZoZ (záujemca o zamestnanie) na ÚPSVaR v mieste svojho trvalého bydliska.

      • Z našej ponuky si vyberie kurz, alebo balík kurzov, o ktorý má záujem.

Schválenie žiadosti
Schvaľovací proces žiadosti o rekvalifikačný kurz na úrade práce zvyčajne trvá až 7-14 dní, preto vám odporúčame rezervovať si miesto v kurze v predstihu resp. čo najskôr aby ste to stihli.

Najbližšie termíny

Akreditovaný kurz LEKTOR

Kurz bude otvorený pre 6 a viac účastníkov

1. časť  6.4. 2024 – prezenčne

2. časť12.4. 2024 – online

3. časť 19.4. 2024 – online

4. časť  27.4. 2024 – prezenčne

5. časť 4.5. 2024 – prezenčne

6. časť 11.5. 2024 – prezenčne

Efektívna komunikácia

Kurz bude otvorený pre 6 a viac účastníkov

máj 2024

Ponuka všetkých kurzov