talent

Prezenčne/Online

cena : 450,- €

1. Blok (7.9. 2023 – prezenčne)
Úvod a ciele vzdelávacieho kurzu
1.1 Teoretické základy vzdelávania dospelých 4 hodiny
1.2 Osobnosť a profesijné kompetencie lektora 2 hodiny
1.3 Špecifiká učenia sa dospelých, bariéry vo vzdelávaní dospelých 2 hodiny

2. Blok (14.9. 2023 – online)
2.1 Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov 6 hodín
2.2 Stanovenie obsahu 1.časť 2 hodiny

3. Blok (28.9. 2023 – online)
3.1 Stanovenie obsahu 2.časť 2 hodiny
3.2 Metódy a formy vzdelávania 6 hodín

4. Blok ( 5.10. 2023 – prezenčne)
4.1 Diagnostika vo vzdelávaní dospelých 4 hodiny
4.2 Komunikácia vo vzdelávaní dospelých 1.časť 4 hodiny

5. Blok (12.10. 2023 – prezenčne)
5.1 Komunikácia vo vzdelávaní dospelých 2.časť 4 hodiny
5.2 Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých 4 hodiny

6. Blok (19.10. 2023 – prezenčne)
Samostatné lektorské vystúpenie účastníkov 8 hodín
Vyhodnotenie a záver programu

Lektor - akreditovaný kurz

Akreditovaný kurz Lektor – lektorský kurz je určený pre osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností.

Lektorský kurz je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Obsahová náplň kurzu

Teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)

Osobnosť a profesijné kompetencie lektora

Špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých.

Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov

Stanovenie obsahu vzdelávania

Metódy a formy vzdelávania

Diagnostika vo vzdelávaní dospelých

Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

Metódy výučby: Približne polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-mentorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.

Prezenčné kurzy

Prezenčný kurz vzdeláva tradičným spôsobom – prebieha v presne stanovenom čase, v budove vzdelávacej inštitúcie alebo inom mieste, v rozsahu, aký daný predmet vyžaduje. Samozrejmosťou je stála prítomnosť lektora/prednášajúceho, ktorý je v danej oblasti odborníkom a dokáže podať informácie tak, aby ste z kurzu mali čo najväčší úžitok.

 

Online kurzy

Online výučba prebieha pomocou videí s komentármi lektorov aj s názornými ukážkami, alebo webinárov, v ktorých lektori prednášajú priamo cez „videohovor“. Z videí sa môžete začať čokoľvek učiť prakticky od nuly, napríklad nový jazyk, základy hry na gitare, tvorby webstránok a mnoho ďalších vecí. K najčastejšie absolvovaným online kurzom patria jazykové, ekonomické, počítačové, ale možností je o mnoho viac. 

KOMPAS+ bezplatné kurzy pre evidovaných na ÚP

Ste na úprade práce? Teraz máte možnosť absolvovať kurz aj z pohodlia Vášho domova ONLINE.
Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie na ineternet.

Žiadosť Vám zadarmo vyplníme.