Prezenčne

cena :  €90

Úspešná asistentka

Tento kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú zlepšiť v modernej administratíve a marketingu, a tým ktorí hľadajú lepšie zamestnanie alebo tým, ktorých jednoducho baví vzdelávať sa.

Cieľová skupina: Asistentky manažérov, Office manažérky, Organizační pracovníci, Sekretárky

Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.

Obsahová náplň kurzu

Efektívna komunikácia

•  dôležitosť prvého kontaktu

•  etiketa v osobnom styku

•  sebaprezentácia a prezentácia firmy

•  osobný kontakt, prijímanie hostí a návštev

•  základné pravidlá pri telefonickom rozhovore

Organizácia práce a pracovného času

•  o plánovanie zasadnutí a stretnutí

•  o zdieľané kalendáre (moderné plánovanie)

Vedenie agendy sekretariátu

 archivácia písomností

  interné, obchodné, úradné písomnosti

Zásady GDPR

Korešpondencia

  správna písomná komunikácia – písanie e-mailov

 práca faktúrami

 úprava listov do zahraničia

E-mailové kampane, Facebookové kampane

Livechat na stránke

Prezenčné kurzy

Prezenčný kurz vzdeláva tradičným spôsobom – prebieha v presne stanovenom čase, v budove vzdelávacej inštitúcie alebo inom mieste, v rozsahu, aký daný predmet vyžaduje. Samozrejmosťou je stála prítomnosť lektora/prednášajúceho, ktorý je v danej oblasti odborníkom a dokáže podať informácie tak, aby ste z kurzu mali čo najväčší úžitok.

Online kurzy

Online výučba prebieha pomocou videí s komentármi lektorov aj s názornými ukážkami, alebo webinárov, v ktorých lektori prednášajú priamo cez „videohovor“. Z videí sa môžete začať čokoľvek učiť prakticky od nuly, napríklad nový jazyk, základy hry na gitare, tvorby webstránok a mnoho ďalších vecí. K najčastejšie absolvovaným online kurzom patria jazykové, ekonomické, počítačové, ale možností je o mnoho viac.

KOMPAS+ bezplatné kurzy pre evidovaných na ÚP

Ste na úrade práce? Teraz máte možnosť absolvovať kurz aj z pohodlia Vášho domova ONLINE.
Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie na internet.

Žiadosť Vám zadarmo vyplníme.