Cieľom poradenských služieb BKS Úspech je napomáhať zlepšovať konkurenčnú pozíciu našich klientov na trhu prostredníctvom znižovania nákladov, zrýchľovaním procesov, zvyšovaním kvality a budovaním kultúry zameranej na výkonnosť.

Ťažisko rozvoja organizácií spočíva v zjednodušovaní systémov, eliminácií plytvania, zdynamizovaní procesov, zvyšovaní kvality a budovaní kultúry. Poskytujeme poradenstvo pri získavaní zdrojov pre projekty rozvoja ľudí a organizácií z Eurofondov a ostatných dotačných programov.