Cieľom je komplexne pripraviť spoločnosti pre získanie certifikátov zavedených manažérskych systémov v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 a ISO 45001 a tak zlepšiť dôveryhodnosť spoločnosti v očiach partnerov v oblasti zvyšovania úrovne uspokojovania ich potrieb, bezpečnosti na pracoviskách a zabezpečenia ochrany životného prostredia a zdravia občanov. Novinkou je poskytovanie komplexného servisu pre zabezpečenie udržiavania a neustáleho zlepšovania manažérskych systémov.

Výhoda spolupráce s BKS Úspech spočíva v možnosti previazania procesu budovania manažérskych systémov s našimi vzdelávacími a poradenskými aktivitami.

Poradenstvo pozostáva z nasledovných služieb a výstupov:

 1. Tvorba dokumentácie manažérskych systémov
 2. Modelovanie povinných procesov
 3. Meranie a zlepšovanie
 4. Interné a externé audity
 5. Integrácia manažérskych systémov
 6. Servis manažérskych systémov

1. Tvorba dokumentácie manažérskych systémov

 • Stratégia manažérskeho systému
 • Politiky – kvality, ochrany životného prostredia, BOZP, proti korupcii
 • Katalógy rizík
 • Poriadky, smernice, vzory povinnej dokumentácie

2. Modelovanie povinných procesov

 • Postupy manažérskeho systému
 • Riešenie rizík a kritických situácií
 • Zodpovednosti
 • Metodiky riadenia systému
 • Riadiace dokumenty, pracovné postupy, záznamy

3. Meranie a zlepšovanie

 • Ciele, strategické mapy
 • Aspekty
 • Parametre výkonnosti
 • Metodiky merania

4. Interné a externé audity

 • Interné audity
 • Externé audity

5. Integrácia manažérskych systémov

 • Konsolidácia dokumentácie
 • Spoločné vyhlásenia
 • Riadenie dokumentácie integrovaných manažérskych systémov

6. Servis manažérskych systémov

 • Udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva
 • Spracovanie monitoringu spokojnosti zamestnancov
 • Realizácia prieskumu spokojnosti zamestnancov
 • Analýza výkonnosti procesov a efektívnosti nakupovaných služieb