Máte záujem o preškolenie pre interného audítora systémov manažérstva?

Vyberte si kurz a my sa Vám ozveme a pošleme link na prihlásenie a dohodneme s vami vhodný termín kurzu.  Všetky preškolovacie kurzy sú vedené online

Vyplňte jednoduchý formulár a zapíšte sa na niektorý z našich kurzov. (ak sa pomýlite obnovte stránku). Preškolovací kurz bude otvorený pre 3 a viac účastníkov.

Podmienky pre prihlásenie na preškolovací kurz:

      1. Vyplnenie a zaslanie prihlasovacieho formulára.

      2. Zaplatenie zálohovej faktúry pred začiatkom preškolovacieho kurzu.

V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vzorové materiály pre interný audit, vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania (pre preškolených interných audítorov). Platnosť potvrdení sú 3 roky.

Cena 1 dňového preškolovacieho kurzu: 100,- €

Cena 2 dňového preškolovacieho kurzu: 200,- €

Ceny sú uvedené bez DPH.