Máte záujem o základný kurz pre interného audítora systémov manažérstva?

Vyberte si kurz a my sa Vám ozveme a pošleme link na prihlásenie a dohodneme s vami vhodný termín kurzu.

Všetky kurzy sú vedené online
 

Vyplňte jednoduchý formulár a zapíšte sa na niektorý z našich kurzov. 
(ak sa pomýlite obnovte stránku).  Kurz bude otvorený pre 3 a viac účastníkov.

Podmienky pre prihlásenie na kurz:

      1. Vyplnenie a zaslanie prihlasovacieho formulára.

      2. Zaplatenie zálohovej faktúry pred začiatkom kurzu.

V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vzorové materiály pre interný audit, vystavenie a zaslanie Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Platnosť osvedčení sú 3 roky.

Cena 2 dňového kurzu: 250,- €

Cena 3 dňového kurzu: 350,- €

Ceny sú uvedené bez DPH.