Projekt Qual-n-Guide financovaný z programu Leonardo da Vinci, v rámci ktorého je do slovenských služieb zamestnanosti zavádzaná do slovenských služieb zamestnanosti, získal významné ocenenie v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015.

Porota oceňuje úsilie spoločnosti BKS Úspech, ktorá prostredníctvom projektu programu Leonardo da Vinci podporuje implementáciu kariérového poradenstva „Bilancia kompetencií“ a systému riadenia kvality Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií (FECBOP) do verejných služieb zamestnanosti na Slovensku.

Pre nás je toto ocenenie záväzkom, aby sme urobili všetko pre udržateľnosť výsledkov projektu v službách zamestnanosti. Našim spoločným cieľom je, aby sa bilancia kompetencií stala štandardizovaným nástrojom kariérového poradenstva v službách zamestnanosti a aby tak prístup ku kvalitnému poradenstvu bol zabezpečený čo najširšiemu okruhu ľudí znevýhodnených na trhu práce,“  hovorí za projektové partnerstvo Pavol Kmeť, riaditeľ spoločnosti BKS Úspech.

Projekt Bilancia kompetencií získal Národnú cenu kariérového poradenstva 2015