hornanitra

Cieľom národného projektu, ktorý realizuje Trenčianský samosprávny kraj je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Naša spoločnosť je realizátorom poradenstva formou Bilancie kompetencií, výsledkom ktorej je zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky, uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či k podnikaniu, s cieľom eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

Do rekvalifikácie sa zapojili prví zamestnanci hornonitrianskych baní

Podporu v príprave na budúce povolanie pre banských zamestnancov zabezpečuje 13 tútorov, ktorých zamestnal TSK.

Prievidza 8. októbra (TASR) – Prípravu na zmenu povolania po útlme ťažby uhlia absolvujú už prví zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). Zapojili sa do národného projektu rekvalifikácií pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a miest na hornej Nitre.

Do projektu rekvalifikácií sa zapojilo zatiaľ prvých sedem zamestnancov baní, zatiaľ sú to všetko zamestnanci z povrchových pracovísk, nie z podzemia. Ide o ľudí, u ktorých bol ukončený výkon práce v doterajšom zaradení,” spresnila vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

Pracovníci podľa nej podstúpia bilanciu kompetencií, kde im zodpovední zamestnanci určia ďalšie profesijné smerovanie alebo im poskytnú pomoc pri určení ďalšej profesie. “Na základe výsledkov a aktuálnych možností na pracovnom trhu na hornej Nitre im vytypujeme zamestnania a na to nadväzujúce rekvalifikačné kurzy,” priblížila.

Konečný výber kurzu je na samotných pracovníkoch. “Od nás z projektu dostanú príspevok na kurz do výšky 700 eur. Na kurz na rozvoj mäkkých zručností, ako je práca na počítači, ďalších 350 eur. To je maximum, čo im poskytneme, ale výber kurzu bude na nich, podľa toho, čo budú osobne preferovať,” ozrejmila Lamačková.

TSK nevybral jedného poskytovateľa rekvalifikačných kurzov, keďže by podľa nej obmedzil ponuku kurzov. “Podmienkou nie je ani to, že rekvalifikáciu musia zamestnanci absolvovať v regióne, môžu ísť kamkoľvek, cestovné náklady však z projektu už nehradíme,” doplnila.

Podporu v príprave na budúce povolanie pre banských zamestnancov zabezpečuje 13 tútorov, ktorých zamestnal TSK. Projekt je určený pre baníkov, ktorí budú chcieť pracovať a nebudú chcieť kompenzačný príspevok. Šesť mesiacov budú naďalej zamestnancami HBP s plným platom a počas nich sa budú zúčastňovať na rôznych rekvalifikačných kurzoch.

TASR – 8.10.2020

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Cieľom národného projektu, ktorý realizuje Trenčianský samosprávny kraj je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Naša spoločnosť je realizátorom poradenstva formou Bilancie kompetencií, výsledkom ktorej je zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky, uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či k podnikaniu, s cieľom eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

 

 

hornanitra

Do rekvalifikácie sa zapojili prví zamestnanci hornonitrianskych baní

Podporu v príprave na budúce povolanie pre banských zamestnancov zabezpečuje 13 tútorov, ktorých zamestnal TSK.

Prievidza 8. októbra (TASR) – Prípravu na zmenu povolania po útlme ťažby uhlia absolvujú už prví zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). Zapojili sa do národného projektu rekvalifikácií pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a miest na hornej Nitre.

Do projektu rekvalifikácií sa zapojilo zatiaľ prvých sedem zamestnancov baní, zatiaľ sú to všetko zamestnanci z povrchových pracovísk, nie z podzemia. Ide o ľudí, u ktorých bol ukončený výkon práce v doterajšom zaradení,” spresnila vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

Pracovníci podľa nej podstúpia bilanciu kompetencií, kde im zodpovední zamestnanci určia ďalšie profesijné smerovanie alebo im poskytnú pomoc pri určení ďalšej profesie. “Na základe výsledkov a aktuálnych možností na pracovnom trhu na hornej Nitre im vytypujeme zamestnania a na to nadväzujúce rekvalifikačné kurzy,” priblížila.

Konečný výber kurzu je na samotných pracovníkoch. “Od nás z projektu dostanú príspevok na kurz do výšky 700 eur. Na kurz na rozvoj mäkkých zručností, ako je práca na počítači, ďalších 350 eur. To je maximum, čo im poskytneme, ale výber kurzu bude na nich, podľa toho, čo budú osobne preferovať,” ozrejmila Lamačková.

TSK nevybral jedného poskytovateľa rekvalifikačných kurzov, keďže by podľa nej obmedzil ponuku kurzov. “Podmienkou nie je ani to, že rekvalifikáciu musia zamestnanci absolvovať v regióne, môžu ísť kamkoľvek, cestovné náklady však z projektu už nehradíme,” doplnila.

Podporu v príprave na budúce povolanie pre banských zamestnancov zabezpečuje 13 tútorov, ktorých zamestnal TSK. Projekt je určený pre baníkov, ktorí budú chcieť pracovať a nebudú chcieť kompenzačný príspevok. Šesť mesiacov budú naďalej zamestnancami HBP s plným platom a počas nich sa budú zúčastňovať na rôznych rekvalifikačných kurzoch.

 

TASR – 8.10.2020

novaky
Projekt : „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.