Rodičia - deti - pandémia

Dnešná doba spôsobená pandémiou je mimoriadne priaznivá pre šírenie strachu a z neho prameniacich úzkostí. Majú s ním čo robiť dospelí a čo ešte deti!?

  • Ako im pomôcť?

  • Ako odpovedať na otázky?

  • Vieme niečo zmeniť my, rodičia?

  • Ako o tom s deťmi komunikovať?

Možno si kladiete aj Vy podobné otázky.

Odpovede na tieto otázky vieme spoločne hľadať na online seminári, ktorý je určený pre rodičov, či budúcich rodičov alebo starých rodičov.

  • V rámci stretnutia sa priblížime k našim nevedomým pohnútkam a nazrieme aj do vnútorného sveta našich detí.

  • Podporíme zdroje o ktoré sa budete môcť oprieť i vy, rodičia.

  • Dozviete sa nové inšpirácie, podnety.

Veríme, že tieto vedomosti budete vedieť úspešne aplikovať do výchovy detí a dostane odpovede na vyššie uvedené otázky. V rámci online stretnutia ponúkame inšpirácie, ktoré vám pomôžu dostať sa hlbšie do detskej duše, odkryť tajomstvá detí a ponúknuť pomocné rady.

Online seminár je určený pre skupiny do 25 zamestnancov.

Čas realizácie seminára prispôsobíme Vašim podmienkam (mimo pracovnú dobu) a záujmu účastníkov.

Cena online seminára je 375 € bez DPH za skupinu. Trvanie seminára je 60 minút a následný priestor na otázky a odpovede.

Veríme že naša ponuka môže byť zaujímavým Vašim benefitom pre Vašich zamestnancov, čo v konečnom dôsledku prinesie zvýšenú výkonnosť na pracoviskách.

Sme radi, že takýmto malým príspevkom môžeme prispieť k riešeniu pandemickej situácie Vašich zamestnancov a ich detí.

Lektorom seminára je naša lektorka PhDr. Andrea Nagyová, ktorá pracuje v oblasti poradenstva s deťmi a rodičmi, so súkromnou praxou v Nových Zámkoch.

Lektorom seminára je naša lektorka PhDr. Andrea Nagyová, ktorá pracuje v oblasti poradenstva s deťmi a rodičmi, so súkromnou praxou v Nových Zámkoch.

Vyštudovala FiF Uk v Bratislave odbor psychológia, roky pracovala v CPPPa P ako detská psychologička.

Je autorkou troch kníh určených pre rodičov, deti a pedagógov: Rozprávky nielen na čítanie (2011 odporúčacia doložka MŠ SR), Liečivé príbehy lienky Danielky, alebo prvá pomoc pre rodičov (2013), Moje zázračné príbehy, alebo o čom deti (ne)hovoria (2016).

Participovala na viacerých peer programoch zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie (PDCS), pracovala pre nadáciu Rozum a cit, kde využívala okrem iného i arteterapeutické techniky pre rodičov a deti v NRS (náhradná rodinná starostlivosť).

Aktívne sa zúčastňuje na rôznych workshopov zameraných predovšetkým na rodičovskú výchovu, spolupracuje s neziskovými organizácia (Detská lesná škôlka Nové Zámky, Centrum Skalka Nitra, Centrum Slniečko Nitra).

Rodičia – deti – pandémia