Ako zvýšiť kvocient blaženosti a prosperity v živote? Úspešný 74 ročný investor vraví: Tak ako sa svet riadi  prírodnými zákonmi, tak sa ľudstvo riadi sociálnymi princípmi. Sú zakorenené v náboženstvách. Ich skoré osvojenie prinesie šťastie a blaženosť do života.  Pre inšpiráciu ponúka svojich 21 pravidiel…

 1. Učte sa pravidlá života Pravdovravnosť, spoľahlivosť & hodnovernosť Dodržanie slova, záväzku; Oddanosť princípom; Vytrvalosť & stálosť Doťahovanie vecí do konca, zdolávanie prekážok; Oduševnenie & vitalita Danie srdca a energie do odvážnych činov; Robenie vecí s radosťou; Pokora & skromnosť Ctenie a rešpektovanie okolia, učenie sa od vzorov; Altruismus Darovanie, snaha robiť okolie lepším.
 2. Využívajte čo máte Úspech, sebadôvera a hrdosť sa nededia, ale získavajú  postupným celoživotným plnením povinností a dosahovaním výsledkov. V detstve stanovených okolím, neskôr vami. Pracujte na ich rozširovaní. Nasledujte úspešných.
 3. Pomáhajte sebe pomáhaním druhým Objavte svoj talent a pomôžte druhým aby objavili svoj. Vytvárajte veci a služby na prospech iným. Tí čo dávajú a pomáhajú si získavajú väčšie uznanie a ocenenie. Čo spravíme pre druhých nás prežije. Čím viac zasadíš, tým viac zožneš.
 4. Poznajte hodnoty Láskavosť, ľudskosť, sebakontrola, česť, lojálnosť, zodpovednosť… – cnosti, ktoré podporujú životný úspech. Objavte ich, analyzujte neúspechy. Uvedomte si ich dôležitosť pre úspech. Prečistí vám to myslenie.
 5. Dosahujte šťastie tým, čo robíte Naučte sa slúžiť. Cesta ako prepásť uspokojenie je začať jeho hľadaním. Uspokojenie prichádza s úsilím a námahou. Sledujte  šťastných ľudí. Čo ich robí šťastnými? Analyzujte, argumentujte, nebuďte konfrontačný. Buďte aktívny po celý deň.
 6. Nájdite pozitívum v každom negatíve Buďte pozitívny – ľudia to majú radi. Ako sa na ľudí a veci pozeráte, tak ich uvidíte: Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista príležitosť v každom probléme. Vyhľadávajte a nechajte sa inšpirovať nepoznaným. Delegujte zodpovednosť – mení prístup a správanie. Neporovnávajte, akceptujte rozdielnosť. Neklebeťte.
 7. Vložte sa do svojej práce Neľutujte tvrdej prace, len ona vybudovala lepší svet. Najzaneprázdnenejší človek je aj najšťastnejší. Pracujte s vierou, pomôže vám. Pozorujte šťastných ľudí a uvidíte, že budú budovať loď, vychovávať syna… Nemárnite čas. Súťaž a víťazenie nás učí tvrdej práci – tvrdšej ako okolie. Oslavujte, až keď práca priniesla plody.
 8. Vytvorte si šťastie Plánujte pozorne. Ostražito hľadajte príležitosti. Využívajte predstavivosť a zdravý rozum. Podstupujte kalkulované riziko. Buďte pripravený.
 9. Využívajte dva princípy šťastia Vytrvalosť a dôveru. Ukončite všetko čo začnete. Rozmyslite si čo začnete. Dodajte viac ako máte. Obchodné vzťahy budujte s posvätnou dôverou. Záväzky berte ako šancu rásť.
 10. Urobte z času svojho pomocníka Promptnosť znamená uprednostniť druhých – nadriadených aj podriadených. Neotáľajte, eliminujte mañana prístup. Pohotovosť, svižnosť je v biznise nutnosť.
 11. Vydávajte o kúsok  úsilia naviac Rozdiel medzi priemerom a výnimočnosťou je kúsok úsilia naviac. Pri všetkom. Sľúbte, len čo viete splniť. Nepreceňujte sa. Nespoľahlivosť ruinuje úspech. Spoľahlivosť vytvára morálky kredit. Vyššia kvalita, nižšie náklady sú plodmi úsilia naviac. Človek zožne, čo zasial.
 12. Nespotrebujte všetky zdroje, profitujte z úspor Šetrnosť sa rodí v sebestačnosti. Vyžaduje si disciplínu, silu dodržať záväzok. Rozpočet je sľub, záväzok. Plodí istotu a vynachádzavosť, napr. ako zužitkovať nepotrebné. Najväčším luxusom sú úspory, vízia a dlhodobé ciele. Úrok z úroku je zdroj úspechu.
 13. Napredujte Vždy existuje spôsob ako robiť veci lepšie. Sloboda, odopieranie, konkurencia, podnikavosť prispievajú k napredovaniu. Rýchle presadenie sa a pretrvanie zmeny je znakom jej prospešnosti.
 14. Ovládajte myšlienky pre efektívne konanie Sme produktom svojich myšlienok. Ak ich ovládnete, ovládnete aj okolie. Koncentrácia, vytrvalosť, auto-sugescia sú produktom seba-disciplíny. Pozitívne myšlienky vytesňujú negatívne. Čo hľadáte, to nájdete.
 15. Láskavosť ako nevyhnutnosť Majte radi seba a svojich nepriateľov. Buďte dobrosrdečný, znášanlivý a trpezlivý. Nesúďte a neodsudzujte. Nerobte druhým, čo nechcete aby robili vám.
 16. Maximalizujte silu dôvery Radujte sa zo šťastia a úspechu druhých. Nevyjadrujte sa negatívne ani o konkurencií. Stavajte na silných stránkach. Negatívne potláčajte. Promptne vyjadrujte uznanie. Buďte šľachetný.
 17. Získavajte silu modlitbou Dáva čas a nadhľad. Je univerzálna. Vytvára odstup, vďačnosť a harmóniu. Napomáha koncentrácií, usmerňuje, motivuje. Vkladaním božích princípov do svojho konania ich dostávate na vyššiu úroveň. Rituály premieňajú bežné na sviatočné.
 18. Buďte štedrý, dávajte Dávanie je znakom zrelosti. Úctu a rešpekt získate za dávanie, nie prijímanie. Čím viac dáte, tým viac sa vám vráti. Každá akcia vytvára reakciu. Pozornosť, rada, ocenenie, pochvala, poďakovanie zlepšuje vzťahy a napomáha hojnosti.
 19. Víťazte s pokorou Tešte sa z víťazstva druhých. Víťazstvo plodí výzvy, posúva méty. Čím viac objavíte, tým viac vzrastie nepoznané. Vyrovnanosť, sebadôvera, trpezlivosť, myslenie v dlhodobom horizonte pomáha prekonávať prekážky osudu, napomáha šťastiu. Uvedomte si silu prírody, nekonečnosť vesmíru.
 20. Objavujte nepoznané, rozširujte obzory Nebojte sa neznámeho – zmeny. Vyhľadávajte ich. Benefitujte z rôznorodosti. Vôľa skúsiť nové, zvedavosť, smelosť flexibilita, štúdium, cestovanie, spoznávanie nových ľudí, situácií, miest rozširuje obzory.
 21. Hľadajte riešenia Predchádzajte stagnácií uskutočnením zmeny. Rozvíjajte talent. Nachádzajte riešenia, nevyrábajte problémy. Rozlišujte ciele od prostriedkov.
Templetonov plán