Test rozhodovania

Test rozhodovania

Rozhodovanie je kľúčovou zručnosťou nielen na pracovisku ale aj v bežnom živote. Je obzvlášť dôležité, ak chcete byť efektívnym lídrom. Či už sa rozhodujete, na ktorú školu si dáte prihlášku, čo by ste chceli v živote robiť , alebo akú stratégiu zvoliť,