Dimenzia 5

Racionálne konanie v práci a v súkromnom živote je dôležitý faktor, ktorý sa posudzuje pri výbere  zamestnancov do riadiacich funkcií a manažérskych  pozícií. Existuje  veľmi úzke spojenie medzi sebavedomím, sebahodnotenie a sebaakceptáciou.  Všetky tieto osobnostné premenné sa považujú za základné

Dimenzia 8

Dimenzia 8

Milá účastníčka, milý účastník,   tento osobnostný test robíte výlučne vo vlastnom záujme, len pre seba a nemôžete v ňom prehrať. Môžete ním len získať, a to tým, že po jeho vyhodnotení budete o sebe viac vedieť. Veď sebapoznanie je