Racionálne konanie v práci a v súkromnom živote je dôležitý faktor, ktorý sa posudzuje pri výbere  zamestnancov do riadiacich funkcií a manažérskych  pozícií. Existuje  veľmi úzke spojenie medzi sebavedomím, sebahodnotenie a sebaakceptáciou.  Všetky tieto osobnostné premenné sa považujú za základné predpoklady profesionálneho a osobného úspechu.  V stresovej situácii sa racionálny prístup môže veľmi ľahko zmeniť na iracionálny prístup – správanie, ktoré môže ohroziť   úspech projektu.

Odpovedzte, prosím, na každú z nasledujúcich otázok. Označte ten štvorček, ktorý najväčšmi vystihuje vašu odpoveď. Pracujte plynulo a nad odpoveďami dlho nerozmýšľajte. Vždy sa rozhodnite  len pre jednu odpoveď.

1.Pomáhať iným je základný postoj môjho života.

1 z 40

Dimenzia 5