Milá účastníčka, milý účastník,

 

tento osobnostný test robíte výlučne vo vlastnom záujme, len pre seba a nemôžete v ňom prehrať. Môžete ním len získať, a to tým, že po jeho vyhodnotení budete o sebe viac vedieť. Veď sebapoznanie je váš najlepší priateľ.

 

Pozorne si prečítajte otázky. Čas vás vôbec neobmedzuje.

Pri každej otázke sa uvádza šesť alternatívnych odpovedí. Sú očíslované od 1 (rozhodne nie) až po 6 (rozhodne áno). Číslice 2, 3, 4 a 5 predstavujú hodnoty medzistupňov, umožňujúce lepšie odstupňovať vašu odpoveď. Toto odstupňovanie sa týka vyhranenosti jednotlivých tvrdení.

Najprv si, prosím, prečítajte otázku a jednu zo šiestich číslic zakrúžkujte.

1.Robíte si často výčitky kvôli svojmu správaniu?

1 z 90

Dimenzia 8