Čo je vlastne stres? Aké sú jeho príčiny, príznaky a aké sú možné reakcie organizmu na stres? Prečo môže stres pôsobiť negatívne aj pozitívne?  Tento test umožňuje určiť vašu odolnosť voči stresu. Vykonajte nasledujúci test a snažte sa pritom o sebapoznanie. Riaďte so testovou inštrukciou. Pri vykonávaní testu nemáte žiadne časové obmedzenie. Na každú otázku máte možnosť odpovedať jednou z týchto variant: “vždy”, “takmer vždy”, “príležitostne”, “vôbec nie”. Zvoľte vždy ten variant, ktorý najviac zodpovedá skutočnosti.

Teraz môžete začať s testom. 

1.Trápi ma, že moja telesná hmotnosť neustále kolíše.

1 z 30

Dimenzia S